Raija Hörkkö

"Sivistys sydämellä"

Raija%20H%C3%B6rkk%C3%B6-me.jpg

Miksi olet ehdokkaana?

Minua kiinnostaa yhteisten asioiden hoitaminen ja haluan olla mukana vaikuttamassa sysmäläisten parempaan huomiseen.

Haluan hoitaa Sysmän asioita ajatellen kuntalaisia ja heidän etujaan sekä osallistaa myös heitä.

Nyt minulla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus lähteä mukaan ehdokkaaksi, koska olen eläkkeellä.

Minulta löytyy asiantuntemusta koulu- ja sivistystoimen asioissa. Olen toiminut Sysmässä koulu- ja sivistystoimen hallinnossa 22 vuotta ja opettajan tehtäviä olen hoitanut 11 vuotta. 


Mihin asioihin haluat vaikuttaa?

Uuteen kouluun, jota ollaan rakentamassa. Koulun tulee olla tulevaisuuden koulu, jonka tulee vastata opetussuunnitelman haasteisiin.  Sen tulee olla viihtyisä niin oppilaille, opettajille kuin muulle henkilökunnalle. Tällainen ķoulu voi houkutella kuntaan uusia lapsiperheitä ja pitää myös lapsiperheet Sysmässä.


Monipuoliset har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det tulee taata ja niitä tulee kehittää tarpeiden mukaan.

Unohtaa ei sovi Sysmän mainioita ulkoilupaikkoja, joiden käyttö on lisääntynyt. Luontomatkailusta on tullut tämänpäivän trendi.


Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee taata kaikille sysmäläisille.


Uusia työpaikkoja syntyy tukemalla ja kannustamalla yritystoimintaa.


Kunnan talous tulee pitää tasapainossa ja ennakoida tulevaa. Pidetään yllä hyvää taloudenhoitoa.


Lopuksi haluan  olla mukana edistämässä Sysmän myönteistä julkisuuskuvaa. Päätöksenteon tulee olla avointa, kuntalaisia osallistavaa ja arvostavaa.


Miksi Avoin Sysmä?

Avoin Sysmä - ryhmän laatimat arvot sopivat mielestäni hyvin päätöksentekoon.

Tulee olla avoin, vilpitön, oikeudenmukainen , itsenäinen ja nykyaikainen. Nämä arvot tulee pitää mielessä hoitaessaan kaikkia kunnan asioita.

Päätöksenteon demokratia tulee palauttaa ja asioista tulee käydä rakentavaa keskustelua ennen päätöksentekoa.

Haluan kunnioittaa muita toimijoita ja olla luomassa yhteistä positiivista ilmapiiriä. Tällainen ilmapiiri mahdollistaa hyvän päätöksenteon kulttuurin