Lilli Karola

"Tieto. Taito. Tahto."

00_U9A6933%20-%20Marrasmammat%20-04-me.jpg

Miksi olet ehdokkaana?

Minulla on vahva usko siihen, että Sysmän kuntapolitiikassa tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen on mahdollista saada muutos. Tämän eteen olen ollut jo työtä tekemässä ja haluan olla myös jatkossa mukana.


Mihin asioihin haluat vaikuttaa?

Haluan olla omalta osaltani vaikuttamassa siihen, että yhteistyö tulevassa valtuustossa saadaan toimimaan. Suunnitelmallisuus sekä yhteiset tavoitteet ja toimintatavat muodostavat kulmakiven valtuuston ja koko kunnan työlle. Valtuuston yhtenäisyys ja sitoutuminen demokraattiseen päätöksentekoon on myös ainut keino päästä toteuttamaan järkevää ja pitkäjänteistä talouden hoitoa, jolla turvataan kaikenikäisten palvelut kunnassa ja mahdollistetaan elinvoiman hyväksi tehtävä työ.


Miksi Avoin Sysmä?

Avoin Sysmä on avannut itselleni uuden tavan toimia. Puolueeseen sitoutumattomuus on kohdistanut huomion omaan kuntaan valtakunnallisten tavoitteiden sijaan, joilla ei välttämättä ole tarttumapintaa kuntapolitiikassa. Puoluepolitiikan ulkopuolella Avoin Sysmä-ryhmä voi jatkossa olla merkittävässä osassa yhteistyön ja eteenpäin katsovan kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin luomisessa. Sitoutumattomuus ei tarkoita vastuuttomuutta, vaan jokaisen päätöksen kohdalla on perusteltava sekä itselleen, että muille kantansa hyvin, ei voi piiloutua ryhmän kannan taakse, vaan todellakin "aateltava itte".