30.3.2021

Val­tuus­toa­loi­te kiusaa­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si Sysmässä

Lilli Karola (Avoin Sysmä)

"Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly­jen mukaan Sysmässä esiintyy edelleen paljon koulukiusaamista."

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly­jen mukaan Sysmässä esiintyy edelleen paljon koulukiusaamista. Koululla on toki tehty toimia asian parantamiseksi, mutta jotta koulun mahdollisesti tarvitsemista lisäresursseista saataisiin kokonaiskuva, Avoin Sysmä-valtuustoryhmä tekee seuraavan aloitteen.


Vt. rehtorilta pyydetään selvitys ja arvio koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi tehdyistä toimista ja niiden riittävyydestä. Vt. rehtoria pyydetään arvioimaan myös kiusaamiseen liittyvistä asioista tiedottamista koulun taholta sekä koulun resursseja mukaan lukien koulun työilmapiiri ja opetushenkilökunnan jaksamisen tukeminen sekä rehtorin ja apulaisjohtajan työmäärä.


Tämä asia on esitetty myös hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­nan kokouksessa 23.3.21. Teknisen syyn takia on pelko, ettei asia etene hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­nan kautta, joten siksi asia tuodaan uudelleen valtuustoaloitteen muodossa.


Sysmässä 29.3.2021

Jaa tämä artikkeli