New Zealand Mountains #1
21.12.2020talousarviopuhe, avoinsysmä, valtuusto, sysmä, kokous

En­sim­mäi­nen ryh­mä­pu­heen­vuo­ro val­tuus­tos­sa

Ta­lous­ar­vio­pu­heen­vuo­ro, Lilli Karola

Arvoisat valtuutettukollegat ja muut kuulijat täällä paikan päällä ja linjoilla!


Minulla on ilo ja kunnia pitää kaikkien aikojen ensimmäinen Avoin Sysmä -valtuustoryhmän ta­lous­ar­vio­pu­heen­vuo­ro.

Poikkeuksellinen vuosi 2020 lähestyy loppuaan. Maailmanlaajuinen koronapandemia ei ole säästänyt meitä sysmäläisiäkään. Terveydenhuollon johdolla olemme yhdessä pyrkineet sopeutumaan "uuteen normaaliin", rajoituksineen ja huolineen. Koululaiset ja opiskelijat tekivät digiloikan keväällä koulujen siirryttyä etäopetukseen. Digiloikan otimme myös me kunnan päättäjät ja viranhaltijat, kun opettelimme kokoustamaan Teamsin välityksellä. Näistä saaduista opeista on hyötyä jatkossakin, ja etäkokoukset varmasti tulevat jatkumaan pandemian jälkeenkin. Nyt pyrimme yhdessä jaksamaan koronatalven yli kohti rokotteita ja uutta Sysmän kesää.

"Minulla on ilo ja kunnia pitää kaikkien aikojen en­sim­mäi­nen Avoin Sysmä -val­tuus­to­ryh­män ta­lous­ar­vio­pu­heen­vuo­ro" -Lilli Karola 12/2020

Tänä vuonna Sysmässä on työstetty strategiaa. Tällä kertaa sitä on tehty täysin uudella tavalla, mikä on mahdollistanut myös kuntalaisten osallistumisen strategiatyöhön. Kunnan viranhaltijat jalkautuivat kyläkiertueelle kuulostelemaan tuntoja Sysmän eri puolilta. Tämä työtapa otettiin kuntalaisten keskuudessa positiivisesti vastaan. Luottamushenkilöt ovat myös olleet aktiivisesti mukana strategiatyön eri vaiheissa. Strategia on käsittelyssä tänään. Mielestämme lopputulos on onnistunut ja toivomme, että se tulee hyvin näyttämään Sysmälle tietä vuoteen 2030, vaikka tulevaisuuden ennustaminen näyttääkin käyvän aina vain vaikeammaksi.

Strategian nimenä oli aluksi Meijän strategia. Työn edetessä heräsi pohdintoja siitä, onko nimi liian sisäänpäin lämpiävä. Lopullisessa versiossa nimi onkin Yhdessä Sysmässä. Nimi sisällyttää ehkä paremmin strategiaan paitsi sysmäläiset, myös ne, jotka viettävät täällä vapaa-aikaansa. Lisäksi nimi korostaa yhteisöllisyyden ja yhteistyön merkityksiä.


Tänä vuonna olemme miettineet sitä, miltä Sysmä näyttää kuntalaisille ja ulospäin, millaiset kasvot Sysmällä on. Kasvoja voidaan käyttää symbolina sille, millaiseksi paikkakunta koetaan - kasvojen ilmeet voivat torjua tai houkutella, yhdistää tai erottaa. Esimerkiksi koronaepidemia nostatti Facebookin Puskaradiossa keväällä hetkellisesti vastakkainasettelua kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden välille.  Alfa-TV:ssä Sysmä ja paikalliset yrittäjät saivat kesän ja syksyn mittaan monin kasvoin hyvää valtakunnallista julkisuutta.

"Valtuustoryhmämme toivoo meille kaikille harkintaa siinä, missä muodossa asioita lähdemme tuomaan esille. Meistä kaikista riippuu, miltä Sysmän kasvot meille ja muille näyttävät."
- Lilli Karola

Valtuuston poliittinen jakautuminen on saanut Sysmän tänä vuonna näyttämään riitaiselta. Erimielisyys ei ole pahasta, vaan se on kehityksen kannalta välttämätöntä. Meillä Sysmässä on kuitenkin jonkin verran painolastia siitä, että emme saa erimielisyyksiämme selvitettyä poliittisissa prosesseissa. Riidat jäävät päälle, eikä niihin ole helppoa löytää ratkaisuja. Esimerkiksi valtuutetun vaa­li­kel­poi­suus­sel­vit­te­lys­tä näyttää syntyneen meille ikiliikkuja.


Sysmän kasvot muualle Päijät-Hämeeseen päin ovat ainakin lehtitietojen mukaan olleet välillä jopa yhteistyökyvyttömät. Tiukka edunvalvonta on joskus paikallaan, mutta linjauksia on syytä jatkossa käsitellä enemmän yhdessä ja maakunnallisiin toimielimiin valittuja edustajia ohjeistaen.


Kaikki me valtuutetut ja kuntalaiset olemme antamassa Sysmälle kasvoja. Sysmä ei ole yksi tai kaksi henkilöä, vaan me kaikki, yhdessä. Moni-ilmeisyys onkin elävän ja yhteisöllisen kunnan tunnusmerkki. Päätöksenteon avoimuuden ja kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin keskiöön nostamisen vaade tulee yhä vahvemmin kuntalaisilta, ja tärkeinä toimijoina niitä mahdollistamassa olemme me, valtuutetut.


Kevään kuntavaaleissa saamme nähdä, miltä kuntalaiset haluavat Sysmän näyttävän tulevalla valtuustokaudella.

Talousarvion investointiosan suurin investointi vuosina -21 ja -22 on uusi päiväkotikoulu. Sen ra­ken­nut­ta­ja­työ­ryh­mä on toiminut syksyn ajan tehokkaasti. Ilmapiiri ryhmässä on ollut hyvä, vaikka tekemistä toki varjostaa sekä tiukka aikataulu että tiukka budjetti.  Ammattitaitoisen ra­ken­nut­ta­ja­kon­sul­tin ansiosta työ on aikataulussa ja suunnitelma käyttäjien ja sidosryhmien osallistamisesta on olemassa. Olemme saaneet huomata myös sen, että kuntalaiset osaavat tuoda äänensä kuuluville, mikäli eivät koe tulleensa kuulluiksi, kuten kävi ennen koulun paikasta päättämistä. Toivottavaa on, että saisimme sekä päättäjien että kuntalaisten ja varsinkin tulevien päiväkotikoulun käyttäjien tuen tälle hankkeelle. Olemme rakentamassa koulua parhaalle mahdolliselle paikalle, ja se tulee tulevaisuudessa rakentuvan liikuntapuiston myötä olemaan hyvä kokonaisuus!


Ensi vuoden talousarvio näyttää kohtuullisen hyvältä. Pelkät numerot eivät kuitenkaan kerro siitä, että joissakin hankkeissa puutteellinen valmistelu ja suunnittelu on tullut ja voi tulla maksamaan paljon. Meillä ei ole varaa tuhlata, mutta ei myöskään alibudjetoida. Oikeiden asiantuntijoiden mukaan ottaminen heti hankkeiden alkuvaiheessa on tärkeämpää kuin poliitikoista koostuvan työryhmän perustaminen.


Kunnasta on eläköitymässä piakkoin viranhaltijoita, joiden työpanoksen korvaaminen tulee olemaan vaikeaa. Koska kunnan vi­ran­hal­ti­jaor­ga­ni­saa­tio on pienentynyt viime vuosina, täytyy meidän varautua jopa siihen, että joudumme lisäämään resursseja hallintoon. Organisaation sisällä on pystyttävä tekemään työnkuvien arviointia ja töiden jakamista niin, että työntekijät pääsevät käyttämään vahvuuksiaan eikä kenenkään työkuorma kasva liian suureksi. Jälkimmäinen ei ole viime vuosina toteutunut parhaalla mahdollisella tavalla. So­peu­tus­pai­neis­sa­kin meidän on jatkossa muistettava, että jokaisen kunnan työntekijän hyvinvointi on meille vaalimisen arvoinen asia!

Pidetään yhdessä Sysmässä huolta itsestämme ja toisistamme!

Hyvät valtuutettukollegat, kuntapolitiikka näyttää toisinaan nok­ke­luus­kil­pai­lul­ta, jossa kilpaillaan sometykkäyksistä ja pyritään näpäyttämään toisia. Keskustelu kaikissa muodoissaan on tärkeää. Varsinkin yhteisistä asioista on pystyttävä esittämään asiallista kritiikkiä. Myös positiivisia nostoja ja kehuja tarvitaan, silloin kun niihin on aihetta. Valtuustoryhmämme toivoo meille kaikille harkintaa siinä, missä muodossa asioita lähdemme tuomaan esille. Meistä kaikista riippuu, miltä Sysmän kasvot meille ja muille näyttävät.


Avoin Sysmä -valtuustoryhmä esittää vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman hyväksymistä.  Haluamme toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa ja parempaa uutta vuotta! Pidetään yhdessä Sysmässä huolta itsestämme ja toisistamme!