black and white metal tool
20.2.2021

Kunnan ta­lou­des­ta

Kun­ta­vaa­lieh­do­kas Timo Seppänen

"Päättäjien tulee olla nykyistä kriittisempiä talouden poliittiseen ohjaukseen. Veroparatiisi

ajattelu on tullut tiensä päähän." -Timo Seppänen, Avoimen Sysmän kuntavaaliehdokas

unnamed-me.jpg

Olen Timo Seppänen ja Avoimen Sysmän ehdokkaana uudessa kotikunnassani kevään

kuntavaaleissa.


Päättäjien tulee olla nykyistä kriittisempiä talouden poliittiseen ohjaukseen. Veroparatiisi

ajattelu on tullut tiensä päähän. Veroparatiisi tällaisena on hyvä vain nykyisille

veroparatiisista nauttiville. Tärkeintä ei ole aina talouden säästöt, vaan taloudessakin tulee

ajatella sysmäläisten parasta, hyvinvointia, palveluiden helppoutta sekä har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Menoja ja toimenpiteitä on kohdistettava entistä enemmän kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin.


Kunnan omaehtoisia tuloja tulee kehittää ja käyttää asukkaiden hyväksi. Päijät-Hämeen pienin kuntavero ei tuonut uusia asukkaita kuntaan. Väkimäärän vähentyessä ja ikääntyessä kuntalaisten verokertymä vähenee, kun samalla menot kasvavat.


Kunta velkaantuu kovaa vauhtia tulevalla valtuustokaudella jo tiedossa olevilla investoinneilla ja

piilokorjausvelalla. Valtion avut supistuvat ja sote uudistus tuo uusia paineita pienempänä tulovero

prosenttina. Samoin toimintojen sopeuttaminen muuttuvaan asukaslukuun. Lainakulut ovat olleet ja ovat vielä pitkään vähäisiä alhaisten korkojen aikana, jopa lainakorot miinusmerkkisiä.


Investoinnit ja korjausvelka kasvavat koko ajan. Varsinainen velka on jo kasvanut ja kasvaa. Nyt velkaa on n. 3,5 milj. / 1000 € / asukas ja jo v. 2025 16,5 milj / 5000 € / asukas. Uusi koulu on rahoitettava kokonaan velalla. Paloasemasta on myös velkaa. Päijät-Hämeen Pelastuslaitos maksaa tiloista vuokraa, jolla voidaan lyhentää siihen kohdistuvia lainoja ja korkoja. Tämä laina näkyy kunnan taseessa lainana Sysmän korjausvelan määrä. Kriittisiä investointeja ja kunnan kiinteistöjen sekä rakennusten korjauksia on tekemättä pitkältä ajalta mm. uusi rakennettava koulu, päiväkoti, uusittava Sysmän keskustan vesi- ja viemäriverkosto, kunnan omistamien rapistuneiden kiinteistöjen ja vuokratalojen kunnostus. Taseessa olevat arvot tuottavaksi, ei saa olla kuluina.

Nyt velkaa on n. 3,5 milj. /1000 € / asukas ja jo v. 2025 16,5 milj / 5000 € / asukas.

Sysmä on saanut valtionapuja runsaasti tähän asti. Nykyinen valtion kuntamalli ei suosi pieniä kuntia ja

avun antamista, patistavat mieluiten kuntaliitoksiin. Sysmä on riippuvaisin kunta valtionavuista Päijät-Hämeessä. Valtion osuudet ovat korvaus valtion kunnille määrätyistä velvollisuuksista.


Kunnan tuloista tuloverolla katetiin v. 2019 33,7 % (koko maan keskiarvo 61 %), yhteisöverolla 5,7 % (6 %) ja muilla veroilla mm. kiinteistövero 7,9 % (5,9 %) verotuloista, yht. 47, 3 % (72,6 %). Kunnan veroilla katettavasta verorahoituksesta tuli 52,7 % valtionosuuksista (koko maan keskiarvo 27 %). Valtion tulonsiirroilla mahdollistetaan erilaisten kuntien elinmahdollisuuksia. Uudet perheelliset asukkaat ja muutokset valtionosuuksissa määräävät Sysmän tulevaisuuden, pienillä eläkeverotuloilla ei taloutta nosteta. Toivottavasti valtio jakaa tulevaisuudessa vielä avokätisesti korvauksia pienille kunnille.


Haluan olla kehittämässä Sysmästä entistäkin paremman paikan asua, elää ja yrittää. Uudistaisin

kuntapolitiikka avoimella ja osallistavalla otteella kuntalaisten parhaaksi. Ota facebooksivuni seurantaasi tykkäämällä niistä. Kuulet myöhemmin lisää ajatuksiani kuntapolitiikasta.


Timo Seppänen, Avoin Sysmä