24.4.2021

Ta­voit­tee­na Avoin kun­ta­po­li­tiik­ka

Mie­li­pi­de­kir­joi­tus eh­do­kas­ryh­mäl­tä

Sekasorto. Muutoksen tarve. Ei ole varmastikaan liioiteltua sanoa, että nämä asiat pyörivät monella mielessä, kun seuraa Sysmän kunnanvaltuuston toimintaa, olipa tarkastelijana sitten istuva valtuutettu tai YouTubesta kokousta seuraava kuntalainen. Mutta mistä sekasorto syntyy ja minkä pitäisi muuttua?


Valtuustokauden loppupuolelle on ominaista, että ristiriidat alkavat kärjistyä. Edellisissä vaaleissa saatu mandaatti alkaa jo olla haalistunut. Vaalit tarvitaan, jotta äänestäjien tahtotila saadaan mitattua ja päättäjiksi valikoituvat ne henkilöt, joiden kuntalaiset haluavat olevan asioitaan hoitamassa. Sysmän valtuuston tilanne ei kuitenkaan pelkästään johdu lähestyvistä vaaleista. Vaalikuume on toki helppo selitys ilmiöille, jos niitä ei halua tai uskalla tutkia tarkemmin. Kunnan ja kuntalaisten asioiden eteenpäin viemisen parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä kerätyillä verovaroilla pitäisi olla val­tuus­to­työs­ken­te­lyn tärkein tavoite.


Ikävä kyllä Sysmässä valtuustosta vaikuttaa tämän sijasta tulleen näyttämö hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin menevien, oman valta-aseman säilyttämiseen pyrkivien kostotoimenpiteiden toteuttamiselle. Tällä tavoin toimimalla on saatu aikaan negatiivinen kierre, joka paitsi estää asiallista ja avointa keskustelua yhteisistä asioista, myös pilaa kuntakuvaa. Tämä kierre on katkaistava.

"Kunnan ja kuntalaisten asioiden eteenpäin viemisen parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä kerätyillä verovaroilla pitäisi olla val­tuus­to­työs­ken­te­lyn tärkein tavoite."

Avoin Sysmä -ryhmä syntyi lähes vuosi sitten. Alusta asti on ollut selvää, että ryhmällä on paikka ja tilaus Sysmän kuntapolitiikassa myös jatkossa. Ryhmä tuo puoluekentän ulkopuolelta avointa ja eteenpäin katsovaa näkökulmaa val­tuus­to­työs­ken­te­lyyn ja muuhunkin kuntapolitiikkaan. Välineitä avoimuuteen voisivat olla esimerkiksi seuraavat konkreettiset muutosehdotukset.


1. Avoin valmistelu: Valtuuston työvälineeksi tulisi vakiinnuttaa neljä kertaa vuodessa toteutettava seminaaripäivä. Valtuuston puheenjohtajan järjestämään päivään voisivat aiheita esittää kuntalaiset ja valtuustoryhmät. Seminaarit järjestettäisiin avoimina myös kyläpäivinä eri puolilla Sysmää ja niistä laadittaisiin avoin tiedote kuntalaisille. Näin kuntalaiset ja kuntapäättäjät osallistuisivat säännöllisesti yhteisten asioiden avoimeen valmisteluun.


2. Avoin päätöksenteko: kunnanhallituksen esityslista tulisi julkaista valmiina kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Torstaina esittelijä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja kävisivät listan yhdessä läpi. Perjantaina puheenjohtaja taustoittaisi tarvittaessa listalla olevia asioita hallituksen jäsenille. Näin ei syntyisi tilannetta, jossa päättäjien tulisi maanantain kokouksessa ottaa kantaa asioihin, joihin heillä ei ole ollut riittävää aikaa tutustua. Valiokunnat noudattaisivat vastaavaa prosessia.


3. Avoin toimeenpano: kaikille kunnan eri toimielinten tekemille päätöksille tulisi nimetä niiden toimeenpanosta vastaava viranomainen ja toimeenpanon tavoiteaikataulu. Näin toimeenpano selkiytyisi ja kuntalaisilla olisi tiedossa vastuutaho, johon ottaa yhteyttä tarvittaessa.


4. Avoin seuranta: kuntastrategiassa nimettyjen vastuutahojen tulisi raportoida strategian toteutumisesta kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja hallituksen tulisi koota näistä valtuustolle vuosiraportti. Raportti tulisi käsitellä val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa ja sen perusteella tulisi sopia tarvittavista jatkotoimista.

"Avoimuuden ilmapiiri on yhteinen valinta"

Avoimuuden ilmapiiri on yhteinen valinta. Kun päätöksenteon toimintaprosessit ovat avoimuutta edistävät, vapautuu tilaa yhteiselle keskustelulle tärkeistä asioista. Viime valtuuston kokouksessa Avoin Sysmä teki aloitteen kartoitussetelistä vapaa-ajan asunnon muuttamiseen vakituiseksi. Se on konkreettinen ehdotus keinoksi, jolla voisi olla mahdollista lisätä kunnan asukaslukua. Näitä ehdotuksia ja uusia avauksia tarvitsemme lisää. Jos kaikki se energia ja aika, mitä nyt Sysmässä käytetään valtuutettujen väliseen nahinaan, käytettäisiin kuntamme elinvoimaa lisäävien toimien yhteiseen suunnitteluun, niin mitä upeaa saisimmekaan aikaiseksi?

Jaa tämä artikkeli
Avoin%20Sysm%C3%A4%20(2)-me.png

Avoin Sysmä kuntavaaliehdokkaat

Raija Hörkkö, Hannu Juhola, Lilli Karola, Petri Kaurinki, Jukka Kosonen, Veikko Kyllönen, Daisi Loopere, Jussi Mallenius, Kyösti Piippo, Nette Rimpioja, Timo Seppänen, Annika Sinor, Lauri Toivonen